previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Rhodos staré město

V hlavním městě najdete staré město Rhodos s původními budovami a památkami, kostely, mešitami a paláci starými několik století. Pokud budete trávit dovolenou na Rhodosu, určitě byste ho neměli vynechat. Od roku 1960 je staré město Rhodos chráněnou památkou a od roku 1988 je zapsáno do Světového dědictví UNESCO.

Rhodos staré město

Při vstupu do starého města uvidíte masivní hradby s vypuštěným hlubokým vodním příkopem, které kdysi město chránili před nájezdy všech možných národů. Po překonání vodního příkopu se dostanete do úzkých uliček s mnoha původními paláci. Tu narazíte na kostel, tu na mešitu či palác. V úzkých uličkách je dobré dávat pozor pohybují se zde skútry a auta. Vjezd sem mají povolený pouze místní obyvatelé a dodavatelé místních obchodů a taveren.

Cestou potkáte spoustu malých krámků se zbožím nejrůznější druhu včetně všemožných suvenýrů. Dále tu potkáte kromě spousty turistů, také „náhončí“ z různých taveren, kteří se budou snažit zaujmout Vaši pozornost a přilákat Vás do své taverny a nabídnout Vám některou z typických řeckých specialit. Jestli však chcete posedět v tradiční taverně a dopřát si trochu řecké pohostinnosti, doporučuji zamířit do menšího města. Nebude tam tak narváno a i ceny budou o kousek příznivější.

Na co se hlavně podívat?  Určitě byste neměli minout palác Velmistra, který se nachází v severozápadním cípu starého města Rhodos. Neměli byste minout třídu Rytířů (Odos Ippoton) lemovanou gotickými budovami s překrásnými zahradami a náměstí Mučedníků (Platía Evreon Martiron) a Hypokratovo náměstí. Nádherný výhled na město si můžete užít za 5 Euro z Hodinové věže. Na severovýchodě najdete přístav Mandraki, ve kterém kromě krásného výhledu na moře a kotvící lodě, můžete také navštívit některý z krámků, které jsou přímo na lodi. Dále tu stával rhodosský kolos. Byla to obrovská sochu boha Helia vyrobená z bronzu v antice. Stala se sedmým divem světa té doby. Byl zničen při změtřesení. Nyní zde stojí již jen několik sloupů, na kterých jsou umístěny symboly města – sochy jelena a laně. Poblíž přístavu najdete také přilehlou novou tržnici. Dále můžete navštívit v hlavním městě mořské akvárium (vstup 6 Euro).

Výlet do Rhodosu Vám zabere půl dne až den. Podle toho kolik toho budete chtít vidět. Doporučuji také navštívit noční staré město Rhodos. Pod osvětlením malých světel získává město ještě více nádech starých časů. Pocítíte příjemné mrazení na zádech a nezbude Vám než tiše tajit dech a hltat všemi smysly tu nádheru.

Památky

Ostrov Rhodos se pyšní bohatou historií a proto zde najdete spoustu památek z různých období jeho minulosti. Historie ostrova se datuje od doby kamenné. Rhodos má strategickou polohu na hlavních námořních cestách ve Středozemí. Proudil tu čilý námořní ruch mezi Egejským mořem a dálným východem či Egyptem a Kyprem. To vše způsobilo, že tudy prošlo mnoho národů, které se snažili si ostrov přivlastnit. Odtud pochází pestrost památek, které na Rhodosu najdete. Pojďme se podívat na stručný přehled historie:

Starověk 

Ostrov Rhodos byl obydlen už v době kamenné. První doložení obyvatelé byli Kárové pocházející z Malé Asie. V začátcích se zde také usídlili Telchinové, kteří byli zručnými zpracovateli kovů. Později ostrov osídlili Féničané a udělali z Rhodu důležité obchodní centrum. Féničané zde zavedli také první abecedu. Dalšími obyvateli Rhodu byli Minójci z ostrova Kréta. V té době byl na Rhodosu mír a všechny národy zde žili bok po boku několik století. 1400 před n.l. přišli s pevniny Achájové, kteří z ostrova vybudovali silný stát. O století později byli poražení Dóry. Ti ovládli celý ostrov. V této době vznikla města Lindos, Ialysos a Kamiros.

Klasické období

V 5. století před n.l. obsadili Rhodos Peršané. Po porážce Peršanů Řeky se stal Rhodos členem Délského námořního spolku. Během peloponéské války se obyvatelé Rhodu rozhodli společnými silami vybudovat nové město. V roce 408 před n.l. tak bylo založeno dnešní hlavní město v severním cípu ostrova a dostalo jméno Rhodos.  Stal se z něj významný přístav a obchodní a kulturní centrum.

Helénistické období

V tomto období byl Rhodos dlouho pod vlivem řecký států Sparty a Athén. Později bojovali po boku Alexandra Velikého. Po výbojích uzavřeli obchodní a politické svazky s egyptskou dynastií Ptolemájovců. To zavdalo příčinu vládci Malé Asie a Sýrie Antigonovi, který vyslal svého syna Demétria dobýt Rhodos. Zde prošlo město první velkou zkouškou. Demétrios, známý jako dobyvatel měst, obléhal město Rhodos celý rok. Využil při tom veškeré své zkušenosti a na tu dobu vyspělé stroje pro obléhání měst. Po roce odtáhl poražen. Poté nastává velký rozkvět Rhodosu. Žijí zde nejznámější filozofové, umělci a spisovatelé. Za této éry vznikl Kolos Rhódský od Lindosského sochaře Harese, které byl jedním ze sedmi divů starověkého světa.

Římské období

Rhodos zaujal zprvu k Římu přátelský postoj. Později byl donucen podepsat smlouvu o spojenectví. Po zavraždění Julia Ceasara dobyl ostrov jeho nástupce Cassius. Celý ostrov Rhodos byl zničen a zmizelo odsud spousta uměleckých děl. Později byl Rhodos násilně připojen k Římu jako kolonie Insulae.

Byzantské období

Po rozdělení římského impéria připadl Rhodos východořímské říši. V roce 514 bylo město Rhodos zničeno zemětřesením a znovu ho vybudoval císař Anastasius I. V roce 620 byl Rhodos obsazen Peršany. Od roku 653 přepadli město Rhodos arabští nájezdníci. Nájezdy zastavila až v roce 718 byzyntská flotila, která zničila saracénské lodě „řeckým ohněm“.   Až v 11. století nastala obnova obchodního významu ostrova díky křižáckým výpravám, které byly z ostrova zásobovány. Křižáci přinesli ostrovu nedobytné pevnosti, hrady, kostely, brány, nemocnice a paláce. V éře křižáckých výprav se ostrov stal nejvýznamnější silou ve východním Středomoří.

Osmanské období

Od roku 1522 okupovali ostrov Turci. Nikdy však neovládli celý ostrov a turecké obyvatelstvo tvořilo pouze menšinu. Některá města jako např. Lindos si zachovala svou samostatnost. Jedná se o nejhorší období historie Rhodu. V této éře bylo postaveno mnoho mešit, veřejných lázní a panských domů. Nadvláda Turků trvala několik století.

Italské období

V roce 1912 obsadili s pomocí místního řeckého obyvatelstva Italové. Zpočátku se jednalo o lepší období historie až do nástupu fašismu, kdy Italové odmítly poskytnou Rhodu právo na sebeurčení a došlo k ozbrojenému odporu místního obyvatelstva. I tak zde v této éře bylo investováno do obnovy památek, např. Palác velmistra, kostel sv. Jana a historický přístav.

Rhodos dnes

Po porážce Italů v roce 1944 byl ostrov ve správě Velké Británie. Na jaře roku 1948 se stal Rhodos konečně součástí Řecka.

Jak sami vidíte Rhodos prošel bohatou historií. Každé období v něm zanechalo spoustu budov odpovídajících kultuře daného období. Několik těchto památek a historických míst jsme navštívili osobně. Určitě stojí za to je o dovolené na Rhodosu navštívit. Ale to už je na další vyprávění v této části stránek. Pokusíme se Vám předat tipy na výlety na nejzajímavější místa ostrova Rhodos, které určitě oživí Vaši dovolenou.